De VAGZ is de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

De VAGZ onderschrijft het belang van een kwalitatief goede en doelmatige gezondheidszorg in Nederland en draagt daaraan bij door middel van professionele ondersteuning.

Mail het bestuur

Samenstelling bestuur


  • Eline Tuyn, penningmeester

  • Ton Mulder, lid

  • Marco Persoons, lid

  • Albert Versteegde, adviseur


 

Feedback feedback