De VAGZ is de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

De VAGZ onderschrijft het belang van een kwalitatief goede en doelmatige gezondheidszorg in Nederland en draagt daaraan bij door middel van professionele ondersteuning.

Mail het bestuur

Wesly cyclus 2016 voorlopige planning per 14-1-2016

Datum

Onderwerp, werktitel

Lokatie

Bijzonderheden

14 januari   

(= tweede donderdag) 

vervalt

 

-

i.v.m. jubileum NVAG waarbij o.a. VAGZ en VIA zijn uitgenodigd

21 januari  

 

7e lustrum NVAG

Publieke gezondheid en de preventieve taken van de huisarts en de zorgverzekeraar

 

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

Nieuwegein

 

o.a. VAGZ en VIA zijn welkom

Dagvoorzitter Lode Wigersma, voorzitter NVAG.

Sprekers worden momenteel gevraagd

 

 

 

 

11 februari

- Concentratie van zorg

-Dialoog tussen toezichthouders

ZN Zeist

NVTZ - Churchilllaan 11 Utrecht

- VAGZ

- VAGZ wordt parallel uitgenodigd bij NVAG, NVTZ

 

 

 

 

10 maart

Geriatrische tandheelkunde; van vergeten discipline naar speerpunt

NBC Nieuwegein

 

 

 

 

 

14 april

Materiële controle

 

Achmea Congrescentrum Zeist

Handelsweg 2, Zeist

 

 

 

 

 

12 mei

ochtend: Jaarvergadering incl. uitreiking Weslyprijs

middag: VAGZ 70 jaar, samen op weg!

Avond: Diner

CZ, Tilburg

 

 

 

 

 

 

9 juni

Summer Symposium

‘Effecten van de nieuwe financiering op zorg- waar vallen de gaten?’

BCN Utrecht

Daltonlaan 100, Utrecht

 

ochtend: NVAG en VIA

 

middag: VAGZ

 

GEEN parallelle sessies

 

 

 

 

8 september

Zorgprofessionals sociaal-geneeskundigen: Beroepsperspectief, opleiding

NBC Congrescentrum

 

VAGZ-NVAG-PhNed

 

 

 

 

 

13 oktober

Evaluatie invoering WMO:

een natuurlijk experiment

NBC Congrescentrum

 

NVAG, VAGZ en VIA

NB Sectie Onderzoek NVAG

 

 

 

 

10 november

Dag van het Advies

Zorginstituut Nederland, Diemen

 

 

 

 

 

8 december

Stelselhervormingen in de Nederlandse gezondheidszorg

NBC Nieuwegein

VAGZ

Feedback feedback