De VAGZ is de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

De VAGZ onderschrijft het belang van een kwalitatief goede en doelmatige gezondheidszorg in Nederland en draagt daaraan bij door middel van professionele ondersteuning.

Mail het bestuur

Hieronder treft u het concept nascholingsprogramma voor 2018

 

Woensdag 10 januari 2018 Ongewenste medicalisering.
Locatie: NBC, Nieuwegein. Tijd: 13.00 tot 16.15 uur. Aansluitend (16.30 tot 18.00u) gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met KAMG.

 

Maandag 5 februari 2018 COPD.
Locatie en exacte tijd: volgt

 

Woensdag 14 maart 2018 ‘Future Dentistry: The industry at a tipping point’.
Locatie: NBC, Nieuwegein. Tijd: 13.00 tot 16.15 uur.

 

Woensdag 25 april 2018 Chronische pijn.
Locatie: ZN, Zeist. Tijd: 15:30 - 19:00 uur

 

Woensdag 9 mei 2018 Gegevensuitwisseling en privacy.
Locatie en exacte tijd: volgt
Aansluitend: eerste gezamenlijke ALV van de fusievereniging (VAGZ, NVAG, VIA)

 

Woensdag 13 juni 2018 Summersymposium
Locatie: volgt. Tijd: 9.30 tot 16.30 uur.

 

Donderdag 27 september 2018 Onderwerp volgt
Locatie: volgt. Tijd: 17.00 tot 21.00 uur.
Georganiseerd i.s.m. PHNed

 

Donderdag 11 oktober 2018 Onderwerp m.b.t. onderzoek (nadere informatie volgt)
Locatie en tijd: volgt.
Georganiseerd door de Onderzoeksectie KAMG

 

Donderdag 8 november 2018 Dag van het Advies. Onderwerp en locatie volgen.
Georganiseerd i.s.m. Zorginstituut Nederland

 

Vrijdag 23 november 2018 Jaarcongres KAMG
Locatie: NBC, Nieuwegein. Tijd: gehele dag.

 

Woensdag 12 december 2018 Onderwerp rondom langdurige zorg (nadere informatie volgt).
Locatie en tijd: volgt.

 

Feedback feedback