De VAGZ is de vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars

De VAGZ onderschrijft het belang van een kwalitatief goede en doelmatige gezondheidszorg in Nederland en draagt daaraan bij door middel van professionele ondersteuning.

Mail het bestuur

Nieuw lid

De VAGZ is een vereniging van en voor artsen, apothekers en tandartsen werkaam op het terrein van de zorgverzekering.


Voor onze ledenadministratie maken wij gebruik van het programma e-Captain. Via onderstaande formulier kunt u zich aanmelden.
Na ontvangst van uw gegevens laten wij u zo spoedig mogelijk weten of de aanmelding is geaccepteerd.
Indien u vragen heeft over het lidmaatschap en/of de contributie, dan kunt ook contact opnemen met de penningmeester van de VAGZ.

Feedback feedback